Телефон +79022602508  
Email: zhuravl07@mail.ru
Skype: zhuravl07